Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 ต.ค.2565 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองจันทร์ และตรวจอาคารบ้านพักสอบถามความเป็นอยู่ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 17 ต.ค.2565 เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ดร.สุชญา ศรีสำอางค์ ประธานแม่บ้านตำรวจ เยี่ยม สภ.พยุห์ และอาคารบ้านพัก สอบถามความเป็นอยู่ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และดูแลสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวต่อไป

วันที่ 17 ต.ค.2565 พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ดร.สุชญา ศรีสำอางค์ ประธานแม่บ้านตำรวจ พร้อม รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีเนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี พ.ศ.2565 ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 7 ต.ค.2565 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ดร.สุชญา ศรีสำอางค์ ประธานแม่บ้านตำรวจ พร้อม พ.ต.อ.กฤศ จันทร์สว่าง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.สวัสดิ์ ศรีเกษม ผกก.สภ.อุทุมพรพิสัย จิตอาสา ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ศรีสะเกษ เยี่ยม ให้กำลังใจ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 130 ชุด ณ บ้านโนนแดงโนนม่วง หมู่ 7 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 121 หลังคาเรือน

วันที่ 5 ต.ค.2565 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ดร.สุชญา ศรีสำอางค์ ประธานแม่บ้านตำรวจ พร้อมจิตอาสา และข้าราชการตำรวจในสังกัด เยี่ยม ให้กำลังใจ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับพี่น้องประชนชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ ชุมชนบ้านเพียนาม และชุมชนโนนสำนัก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 5 ต.ค.2565 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ดร.สุชญา ศรีสำอางค์ ประธานแม่บ้านตำรวจ พร้อม พ.ต.อ.ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ จิตอาสา และข้าราชการตำรวจในสังกัด เยี่ยม ให้กำลังใจ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ สภ.วังหิน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ผ่านวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ และพร้อมดูแลพี่น้องประชาชน

วันที่ 5 ต.ค.2565 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ดร.สุชญา ศรีสำอางค์ ประธานแม่บ้านตำรวจ พร้อม พ.ต.อ.ณัฐกิตติ์ เจริญเกษสุวรรณ์ ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ จิตอาสา และข้าราชการตำรวจในสังกัด เยี่ยม และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ โรงเรียนเทศบาล 6 มิ่งเมือง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ พระราชกรณียกิจ

พระราชกรณียกิจ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 ภ.จว.ศรีสะเกษ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.63-เม.ย <<<<<< ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

จัดอันดับเว็บพนัน