Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ย.2565 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ร่วมมอบสิ่งของ (ถุงยังชีพ)ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ตามโครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

วันที่ 10 พ.ย.2565 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ เพื่อเตรียมความพร้อมการสนับสนุนกำลังในภารกิจรักษาความปลอดภัยการประชุมผู้นำเศรษฐกิจแปซิฟิก พ.ศ.2565

วันที่ 6 พ.ย.2565 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นางชไมมาศ ชาติเมธากุล ประธานบริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด อัญเชิญไปทอดถวาย ณ วัดไพรพัฒนา

จัดอันดับเว็บพนัน