Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 เม.ย.2567 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.พิษณุ วัตถุ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 18 ม.ค.2567 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.พิษณุ วัตถุ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงและเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567

วันที่ 17 ม.ค.2567 เวลา 12.00 น. พล.ต.ต.พิษณุ วัตถุ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ จัดสวัสดิการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ ตามโครงการ “สวัสดิการเลี้ยงอาหารกลางวัน

จัดอันดับเว็บพนัน