Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 ต.ค.2566 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ/ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด

วันที่ 6 ต.ค.2566 เวลา 08.30-12.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริจาคโลหิต ตาม “โครงการบริจาคโลหิต ภ.จว.ศรีสะเกษ”

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสถานีตำรวจใช้ในงานสืบสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

วันที่ 25 ก.ย.2566 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ เข้ารับเข็มพระราชทานในพิธีรับพระราชทาน เข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด

วันที่ 14 ก.ย.2566 ระหว่างเวลา 09.30 – 13.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ดร.สุชญา ศรีสำอางค์ ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566