Author Archives: pongsaphak Pramaul

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา สถานีตำรวจภูธรพยุห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 9 มิ.ย.2567 เวลา 06.30 น. พล.ต.ต.พิษณุ วัตถุ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีรับ – มอบธงตราสัญลักษณ์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เดิน วิ่ง ปั่น”ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.2567

วันที่ 7 มิ.ย.2567 เวลา 10.45 น. พล.ต.ต.พิษณุ วัตถุ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบธงตราสัญลักษณ์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “เดิน วิ่ง ปั่น”ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.2567 ระหว่างจังหวัดยโสธรกับจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา สถานีตำรวจภูธรพยุห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา สถานีตำรวจภูธรไพรบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 3 มิ.ย.2567 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.พิษณุ วัตถุ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด พัฒนาปรับภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันที่ 3 มิ.ย.2567 เวลา 07.30 น. พล.ต.ต.พิษณุ วัตถุ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา สถานีตำรวจภูธรพยุห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดอันดับเว็บพนัน