Author Archives: pongsaphak Pramaul

วันที่ 15 พ.ย.2566 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.พิษณุ วัตถุ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมประชาชนตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน(strong together)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ของ สภ.ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 9 พ.ย.2566 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.พิษณุ วัตถุ รรท.ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ประธานประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการและประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

วันที่ 11 ต.ค.2566 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ/ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด

วันที่ 6 ต.ค.2566 เวลา 08.30-12.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริจาคโลหิต ตาม “โครงการบริจาคโลหิต ภ.จว.ศรีสะเกษ”

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสถานีตำรวจใช้ในงานสืบสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

วันที่ 25 ก.ย.2566 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ เข้ารับเข็มพระราชทานในพิธีรับพระราชทาน เข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด

จัดอันดับเว็บพนัน