Author Archives: pongsaphak Pramaul

วันที่ 14 มี.ค.2566 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดโครงการอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน (ครู ข) เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 6 มี.ค.2566 เวลา 07.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ฟังธรรมเทศนา และพิธีเวียนเทียน ตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

จัดอันดับเว็บพนัน