วันที่ 9 ม.ค.2567 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.พิษณุ วัตถุ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.ศรีสะเกษ ประจำเดือน ม.ค.2567

วันที่ 9 ม.ค.2567 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.พิษณุ วัตถุ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ประธาน พร้อม พ.ต.อ.สาโรช ขวัญบุญจันทร์, พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล, พ.ต.อ.ดนัย รัตนประเสริฐ, พ.ต.อ.ชยากร เทศะบำรุง, พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า, พ.ต.อ.ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ, ผกก.ฝอ.ฯ, ผกก.สส.ฯ , ผกก.(กลุ่มงานสอบสวน)ฯ หน.สภ. ทุกแห่งในสังกัดฯ รอง ผกก.ฝอ., และ สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ (ทุกงาน) ร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.ศรีสะเกษ ประจำเดือน ม.ค.2567 โดยก่อนการประชุม พล.ต.ต.พิษณุ วัตถุ ผบก.ฯ ได้มอบประกาศเกียรติบัตร ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันปราบปราม จำนวน 14 นาย และ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการสืบสวนสอบสวน จำนวน 2 นาย ณ ห้องประชุม ภ.จว.ศรีสะเกษ
จัดอันดับเว็บพนัน