วันที่ 29 พ.ย.2566 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.พิษณุ วัตถุ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ประชุมชี้แจงนโยบาย “วาระแห่งชาติ” การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล และการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

วันที่ 29 พ.ย.2566 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.พิษณุ วัตถุ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พร้อม พ.ต.อ.ชยากร เทศะบำรุง รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.พิทยา สุทธิธรรม ผกก.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.กฤษณ์ พรมดี ผกก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย “วาระแห่งชาติ” การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล และการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.ศรีสะเกษ
        โดมมี หน.สภ.ในสังกัด, หน.งานปราบปราม พร้อมเจ้าหน้าที่ และ หน.งานสืบสวน ร่วมประชุม ณ ที่ตั้งหน่วย
จัดอันดับเว็บพนัน