วันที่ 17 ต.ค.2566 พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ประธานพิธีเนื่องในงานวันตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 17 ต.ค.2566 พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ/ประธาน ดร.สุชญา ศรีสำอางค์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อม พ.ต.อ.สาโรช ขวัญบุญจันทร์, พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล, พ.ต.อ.ชยากร เทศะบำรุง, พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า, พ.ต.อ.ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.พิทยา สุทธิธรรม ผกก.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ, พ.ต.อ.กฤษณ์ พรมดี ผกก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ แสงเทพ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ศรีสะเกษ, พ.ต.อ.ณัฐกิตติ์ เจริญเกษสุวรรณ์ ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ ข้าราชการตำรวจ ฝอ., กลุ่มงานสอบสวน, กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ และ สภ.เมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธีเนื่องในงานวันตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2566 ดังนี้ -เวลา 09.09 น. ร่วมพิธีบูชาพระภูมิฯ ณ ด้านหน้าอาคาร กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ -เวลา 09.30 น. ร่วมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ โดย พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ฯ อ่านสาร ผบ.ตร. กล่าวให้โอวาทข้าราชการตำรวจ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ภ.จว.ศรีสะเกษ -เวลา 10.00 น. ร่วมพิธีสงฆ์ ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารที่ทำการ ภ.จว.ศรีสะเกษ เนื่องใน “วันตำรวจ ” ประจำปี 2566 ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
จัดอันดับเว็บพนัน