วันที่ 12 ต.ค. 2566 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ประธานประชุม บริหาร ภ.จว. ศรีสะเกษ ประจำเดือน ต.ค. 2566

วันที่ 12 ต.ค. 2566 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ประธาน พร้อม พ.ต.อ.สาโรช ขวัญบุญจันทร์ , พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล , พ.ต.อ.ดนัย รัตนประเสริฐ, พ.ต.อ.ชยากร เทศะบำรุง, พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า, พ.ต.อ.ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ผกก.ฝอ.ฯ, ผกก.สส.ฯ ,ผกก.(กลุ่มงานสอบสวน)ฯ หน.สภ. ทุกแห่งในสังกัดฯ รอง ผกก.ฝอ., และ สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ (ทุกงาน) ร่วมประชุม บริหาร ภ.จว. ศรีสะเกษ ประจำเดือน ต.ค. 2566 โดยก่อนการประชุม พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ฯ ได้มอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลสุภาพบุรุษจราจรดีเด่น (ประเภทข้าราชการตำรวจ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้แก่ช้าราชการตำรวจ จำนวน 2 นาย ณ ห้องประชุม ภ.จว.ศรีสะเกษ
จัดอันดับเว็บพนัน