วันที่ 11 ต.ค.2566 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ/ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด

วันที่ 11 ต.ค.2566 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ/ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด โดยมี พ.ต.อ.สาโรช ขวัญบุญจันทร์ พ.ต.อ.ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ/รองประธานกรรมการดำเนินการฯ พ.ต.อ.ดนัย รัตนประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ/กรรมการฯประธานกรรมการเงินกู้ฯ พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล พ.ต.อ.ชยากร เทศะบำรุง พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้า สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ผู้แทนสมาชิกทุกหน่วย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
จัดอันดับเว็บพนัน