วันที่ 23 ส.ค.2566 ระหว่าง เวลา 08.00 – 17.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ร่วมเฝ้าถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 23 ส.ค.2566 ระหว่าง เวลา 08.00 – 17.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พร้อม ดร. สุชญา ศรีสำอางค์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ, พ.ต.อ.สาโรช ขวัญบุญจันทร์, พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล, พ.ต.อ.ดนัย รัตนประเสริฐ, พ.ต.อ.ชยากร เทศะบำรุง, พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า, พ.ต.อ.ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ , ผกก.ฝอ.ฯ, ผกก.สส.ฯ, ผกก(สอบสวน)ฯ หน.สภ.ในสังกัดฯ และชุด ถปภ.ฯ ร่วมเฝ้าถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจฯ ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ การถวายความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ
จัดอันดับเว็บพนัน