วันที่ 4 พ.ค.2566 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ

วันที่ 4 พ.ค.2566 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ พบเจ้าหน้าที่เวรยามและตรวจสอบความพร้อมของชุดปฏิบัติการ นปพ. กำชับให้มีความพร้อมในการรับแจ้งเหตุ เผชิญเหตุ ระมัดระวังตนและปฏิบัติตามหลักยุทธวิธี ปฏิบัติตามคำสั่งของ ตร.,ภ.3 อย่างเคร่งครัด