วันที่ 7 ก.พ. 2566 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ร่วมประชุม บริหาร ภ.จว.ศรีสะเกษ ประจำเดือน ก.พ.2566

วันที่ 7 ก.พ. 2566 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ประธาน พร้อม พ.ต.อ.สาโรช ขวัญบุญจันทร์, พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล, พ.ต.อ.ดนัย รัตนประเสริฐ, พ.ต.อ.ชยากร เทศะบำรุง, พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า, พ.ต.อ.ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ผกก.ฝอ.ฯ, ผกก.สส.ฯ ,ผกก.(กลุ่มงานสอบสวน)ฯ หน.สภ. ทุกแห่งในสังกัดฯ รอง ผกก.ฝอ., และ สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ (ทุกงาน) ร่วมประชุม บริหาร ภ.จว.ศรีสะเกษ ประจำเดือน ก.พ.2566 และ มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – ผกก. ที่ได้รับการแต่งตั้งตามวาระ ประจำปี 2565 โดยก่อนการประชุม พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนจับกุมยาเสพติดฯ จำนวน 23 ราย ณ ห้องประชุม ภ.จว.ศรีสะเกษ
จัดอันดับเว็บพนัน