วันที่ 6 ก.พ.2566 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมประชุมเปิดการตรวจสอบอาวุธปืนคงคลังของทางราชการพร้อมเครื่องกระสุนปืนและเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็งสำหรับสายงานป้องกันปราบปรามและสายงานสืบสวนของ ตร. (ระยะที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 6 ก.พ.2566 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พร้อม พ.ต.อ.สาโรช ขวัญบุญจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.กฤษณ์ พรมดี ผกก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.พิทยา สุทธิธรรม ผกก.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ ว่าที่ พ.ต.อ.หญิงกัญญ์พิชญา ประเสริฐสถิตย์ ผกก.ฝตส.2 ตส.1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมประชุมเปิดการตรวจสอบอาวุธปืนคงคลังของทางราชการพร้อมเครื่องกระสุนปืนและเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็งสำหรับสายงานป้องกันปราบปรามและสายงานสืบสวนของ ตร. (ระยะที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.ศรีสะเกษ และ สภ.ในสังกัด ร่วมเฝ้าฟัง ณ ที่ตั้งหน่วย
จัดอันดับเว็บพนัน