วันที่ 5 ม.ค. 2566 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ประธานประชุม บริหาร ภ.จว. ศรีสะเกษ ประจำเดือน ม.ค. 2566

วันที่ 5 ม.ค. 2566 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ประธาน พร้อม พ.ต.อ.หัสพงศ์ เติมศิริตังคโณบล, พ.ต.อ.สาโรช ขวัญบุญจันทร์ , พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล , พ.ต.อ.ดนัย รัตนประเสริฐ, พ.ต.อ.ชยากร เทศะบำรุง, พ.ต.อ. เทพพิทักษ์ แสงกล้า รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ผกก.ฝอ.ฯ, ผกก.สส.ฯ , หน.สภ. ทุกแห่งในสังกัดฯ รอง ผกก.ฝอ., และ สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ (ทุกแผนกงาน) ร่วมประชุม บริหาร ภ.จว. ศรีสะเกษ ประจำเดือน ม.ค. 2566 ณ ห้องประชุม ภ.จว.ศรีสะเกษ
จัดอันดับเว็บพนัน