วันที่ 4 ม.ค.2566 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ มอบจักรยาน จำนวน 3 คัน เพื่อสนับสนุนของขวัญของรางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 4 ม.ค. 2566 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ มอบจักรยาน จำนวน 3 คัน เพื่อสนับสนุนของขวัญของรางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นผู้รับมอบ ณ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

จัดอันดับเว็บพนัน