ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน – รองสารวัตรสถานีตำรวจภูธรวังหิน