วันที่ 10 พ.ย.2565 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ร่วมมอบสิ่งของ (ถุงยังชีพ)ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ตามโครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

วันที่ 10 พ.ย.2565 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ดร.สุชญา ศรีสำอางค์ ประธานแม่บ้านตำรวจศรีสะเกษ พร้อม มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 25 (บ้านดุสิตธานี) มอบสิ่งของ (ถุงยังชีพ) จำนวน 500 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ตามโครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานกรรมการมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำภอราษีไศล ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
จัดอันดับเว็บพนัน