วันที่ 6 พ.ย.2565 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นางชไมมาศ ชาติเมธากุล ประธานบริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด อัญเชิญไปทอดถวาย ณ วัดไพรพัฒนา

วันที่ 6 พ.ย.2565 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นางชไมมาศ ชาติเมธากุล ประธานบริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด อัญเชิญไปทอดถวาย ณ วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ดร.สุชญา ศรีสำอางค์ ประธานแม่บ้านตำรวจศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีฯ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตอำเภอภูสิงห์ รวม 30 ทุน
จัดอันดับเว็บพนัน