วันที่ 3 พ.ย. 2565 พล.ต.ต.ลาภ. ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ผ่านการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 3 พ.ย. 2565 พล.ต.ต.ลาภ. ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ผ่านการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา ( ปี 2565 ) เพื่อติดตาม เยี่ยมเยียนพบปะ ชาวบ้าน/ผู้นำชุมชน และผู้เสพยาเสพติดที่เข้าร่วมบำบัดฟื้นฟูฯตามโครงการ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ สภ.ปรือใหญ่ ณ บ้านปรือคันใต้ ม.14 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
จัดอันดับเว็บพนัน