วันที่ 3 พ.ย.2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุชญา ศรีสำอางค์ ประธานแม่บ้านตำรวจ ร่วมประชุมแม่บ้านตำรวจภูธรจังศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 3 พ.ย.2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุชญา ศรีสำอางค์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมแม่บ้านตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมแม่บ้านตำรวจภูธรจังศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด
จัดอันดับเว็บพนัน