วันที่ 2 พ.ย.2565 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ร่วมรับและรักษาความปลอดภัย หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ผู้แทนพระองค์

วันที่2 พ.ย.2565 เวลา 14.30 น. นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ดร.สุชญา ศรีสำอางค์ ประธานแม่บ้านตำรวจ พร้อม พ.ต.อ.หัสพงศ์ เติมศิริตังคโณบล พ.ต.อ.สาโรช ขวัญบุญจันทร์ พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล พ.ต.อ.ดนัย รัตนประเสริฐ พ.ต.อ.ชยากร เทศะบำรุง พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ หน.สภ.ในสังกัดฯ รอง ผกก.ฝอ.ฯ สว.ฝอ.ฯ และ ชุด รปภ.ฯ ร่วมรับและรักษาความปลอดภัย หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 ณ วัดจอมพระ ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
การรักษาความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ
จัดอันดับเว็บพนัน