ผู้บังคับบัญชา


     พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์

      ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ   

 

พ.ต.อ.หัสพงศ์ เติมศิริตังคโณบล
รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

พ.ต.อ.สาโรช ขวัญบุญจันทร์
รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล

รอง ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ

ปฏิบัติราชการ ภ.จว.ศรีสะเกษ

  พ.ต.อ.ดนัย รัตนประเสริฐ
รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

พ.ต.อ.ชยากร เทศะบำรุง
รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า
 รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

พ.ต.อ.ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี

รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

ปฏิบัติราชการ ภ.จว.อำนาจเจริญ