Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของทางราชการ สภ.โนนคูณ และ สภ.บ้านโดนเอาว์

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก สภ.โนนคูณ และ สภ.บ้านโดนเอาว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563