วันที่ 1 เม.ย.2567 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.พิษณุ วัตถุ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 1 เม.ย.2567 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.พิษณุ วัตถุ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รุ่นที่ 13) สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล, พ.ต.อ.ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ, พ.ต.อ.พิทยา สุทธิธรรม ผกก.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ, พ.ต.อ.สาธิต สถิตถาวร ผกก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ, หน.สภ.ในสังกัด, รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ, สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ และข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการประดับยศจำนวน 97 นาย ร่วมพิธี ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
จัดอันดับเว็บพนัน