วันที่ 6 มี.ค.2567 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.พิษณุ วัตถุ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ประธานประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน มีนาคม 2567

วันที่ 6 มี.ค.2567 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.พิษณุ วัตถุ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ/ประธาน พร้อม พ.ต.อ.สาโรช ขวัญบุญจันทร์ , พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล, พ.ต.อ.ดนัย รัตนประเสริฐ, พ.ต.อ.ชยากร เทศะบำรุง, พ.ต.อ.ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ,, ผกก.(กลุ่มงานสอบสวน)ฯ หน.สภ. ทุกแห่งในสังกัดฯ รอง ผกก.ฝอ., และ สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน มีนาคม 2567โดยก่อนการประชุม พล.ต.ต.พิษณุ วัตถุ ผบก.ฯ ได้มอบเสื้อสวัสดิการ ภ.3 และ ภ.จว.ศรีสะเกษ ให้ หน.สภ.ในสังกัด เพื่อนำไปมอบให้กับข้าราชการในสังกัดทุกนาย ณ ห้องประชุม ภ.จว.ศรีสะเกษ
จัดอันดับเว็บพนัน