Author Archives: pongsaphak Pramaul

วันที่ 6 พ.ย.2565 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นางชไมมาศ ชาติเมธากุล ประธานบริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด อัญเชิญไปทอดถวาย ณ วัดไพรพัฒนา

วันที่ 3 พ.ย. 2565 พล.ต.ต.ลาภ. ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ผ่านการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ