วันที่ 6 ก.พ.2566 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ออกพบปะสมาชิกฯตามโครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี 2566 ณ สภ.อุทุมพรพิสัย พร้อมตรวจเยี่ยม สภ.อุทุมพรพิสัย

วันที่ 6 ก.พ.2566 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ/ประธานกรรมการดำเนินการ พ.ต.อ.ดนัย รัตนประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ/กรรมการดำเนินการ พ.ต.อ.ขวัญเมือง โกสุมา กรรมการ/เลขานุการ พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด ออกพบปะสมาชิกฯตามโครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี 2566 ณ สภ.อุทุมพรพิสัย พร้อมตรวจเยี่ยม สภ.อุทุมพรพิสัย พบ พ.ต.อ.นิลกาฬ พรศักดิ์ ผกก.สภ.อุทุมพรพิสัย พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่ กำชับให้ปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ปฏิบัติตามคำสั่งของ ตร.,ภ.3 อย่างเคร่งครัด