วันที่ 30 พ.ย.2565 เวลา 20.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม สภ.โพนเขวา เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 30 พ.ย.2565 เวลา 20.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม สภ.โพนเขวา และตรวจเยี่ยมอาคารบ้านพัก มอบไข่ไก่และน้ำดื่มให้ครอบครัวข้าราชการตำรวจ สอบถามความเป็นอยู่ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และดูแลสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวต่อไป