วันที่ 7 พ.ย.2565 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ประธานประชุม บริหาร ภ.จว. ศรีสะเกษ ประจำเดือน พ.ย.2565

วันที่ 7 พ.ย.2565 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ประธาน พร้อม พ.ต.อ.หัสพงศ์ เติมศิริตังคโณบล, พ.ต.อ.สาโรช ขวัญบุญจันทร์ , พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล , พ.ต.อ.ดนัย รัตนประเสริฐ, พ.ต.อ.ชยากร เทศะบำรุง, พ.ต.อ. เทพพิทักษ์ แสงกล้า รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ผกก.ฝอ.ฯ, ผกก.สส.ฯ , ผกก.(สอบสวน)ฯ หน.สภ. ทุกแห่งในสังกัดฯ รอง ผกก.ฝอ., และ สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ (ทุกงาน) ร่วมประชุม บริหาร ภ.จว. ศรีสะเกษ ประจำเดือน พ.ย. 65 โดยก่อนการประชุม พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ฯ ได้มอบประกาศ เกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ฝึกดีเด่น ตร. ,ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันยาเสพติดดีเด่น , ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการดีเด่นของ ภ.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 นาย และ ด้านการจับกุมดีเด่น ของ ภ.จว.ศรีสะเกษ ประจำเดือน ต.ค. 65 จำนวน 9 นาย ณ ห้องประชุม ภ.จว.ศรีสะเกษ