ราคากลางกลางโครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน – รอง สว.สภ.วังหิน