วันที่ 26 ต.ค.2565 เวลา 12.30 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม จุดตรวจมั่นคงชายแดนนาตำบล

วันที่ 26 ต.ค.2565) เวลา 12.30 น. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล รอง ผบก.ฯ ปรก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม จุดตรวจมั่นคงชายแดนนาตำบล/จุดตรวจร่วมทหารตำรวจ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ มอบน้ำดื่มเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่