สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565

ภ.จว.ศรีสะเกษ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.63-เม.ย <<<<<< ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่