ประชาสัมพันธ์ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง สภ.ห้วยทับทัน