ประชาสัมพันธ์ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564