สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ระหว่างเดือน ต.ค.63-เม.ย.64

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

ระหว่างเดือน ต.ค.63 – เม.ย.64

 

ภ.จว.ศรีสะเกษ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.63-เม.ย <<<<<< ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่