ประชาสัมพันธ์ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.ขุนหาญ และ สภ.ตูม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddnng)