ประชาสัมพันธ์ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.ขุนหาญ และ สภ.ตูม

1.ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.ขุนหาญ

2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ อาคารที่ทำการ สภ.ขุนหาญ

3.ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.ตูม

4.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ อาคารที่ทำการ สภ.ตูม