ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.ตูม, สภ.ขุนหาญ