ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ (ต่อเนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิม)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรขุขันธ์

 

[pdf-embedder url=”http://www.sskpolice.com/new/wp-content/uploads/2017/08/ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรขุขันธ์.pdf”]

[pdf-embedder url=”http://www.sskpolice.com/new/wp-content/uploads/2017/08/เอกสารฯ.pdf”]