เจตจำนงสุจริตในการบริการงานและเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เจตจำนงสุจริตในการบริการงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

scan-page-001

 

เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

scan-page-002