เจตจำนงสุจริตในการบริการงานและเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

เจตจำนงสุจริตในการบริการงานตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

scan-page-004

 

เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

scan-page-003