ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)