ร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินโครงการฯ

วันที่ 17 ส.ค.2559 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินโครงการและพิจารณามอบโล่หรือประกาศเกียรติคุณให้กับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับการออกเสียงประชามติที่มีผลการดำเนินการดีเด่น โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ