ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙

Untitled

แผนที่ตำแหน่งจุดตรวจ ๔๔ จุด จังหวัดศรีสะเกษ

การใช้เส้นทางจากจังหวัดข้างเคียงมายังจังหวัดศรีสะเกษ

เส้นทาง ยโสธร-ศรีสะเกษ

 

เส้นทาง ร้อยเอ็ด-ศรีสะเกษ

 

เส้นทาง สุรินทร์-ศรีสะเกษ

 

เส้นทาง อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ

 

แผนที่ทางหลวง ถ่ายทอดเป็นภาพสดจากกล้อง CCTV. ของกรมทางหลวง <<(Click)