กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ พล.ต.ต.สุรเดช  เด่นธรรม  ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕  ธันวาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ