ผู้บังคับบัญชา

     พล.ต.ต.พิษณุ วัตถุ

      ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ   

 

พ.ต.อ.สาโรช ขวัญบุญจันทร์
รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล

รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

  พ.ต.อ.ดนัย รัตนประเสริฐ
รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

พ.ต.อ.ชยากร เทศะบำรุง
รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า
 รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

พ.ต.อ.ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี

รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

 

 

จัดอันดับเว็บพนัน