ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม

ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

พ.ต.อ.นิพล บุญเกิด
รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ
พ.ต.อ.สมจิตร เหล่ามงคลนิมิต
รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ
พ.ต.อ.อัทธชนม์ ช่วงงาม
รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ
พ.ต.อ.อัยรัช ชินประยูร
รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ
พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร
รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ
พ.ต.อ.สนธยา แต่แดงเพชร
รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ